SAFETY

Zelfverdediging

We wonen in een ‘relatief veilig’ land. Niettegenstaande is onze maatschappij onverdraagzaam. In het dagelijkse leven worden we regelmatig (on)rechtstreeks geconfronteerd met agressies,…. Dit kan een aanleiding zijn tot gevoel van onzekerheid en onveiligheid. Het kan gebeuren op weg naar het werk, openbare plaatsen met weinig verkeer, parkeerplaatsen,door het verlies van zelfbeheersing,stakingen,populaire evenementen,geld opname bij een geld geldautomaat,…

Met MBS Solutions, uw partner in project & Change management, krijgt u de nodige steun en begeleiding om het gevoel van zekerheid of onveiligheidaan te pakken.

Via privé- of groep sessies binnen onze gebouwen of zelfs thuis,geeft u uzelf/uw medewerkers de kans om uw/hun zelfvertrouwen een boost te geven.

U krijgt niet alleen de kans om op een eenvoudige en efficiënte manier een aantalnuttige technieken zelfverdedeging aan te leren..

Tegelijkertijd is dit ook een moment van ontspanning die bijdraagt tot een optimale synergie,werksfeer en gezondheidskapitaal.

Als u kiest MBS Solutions dan kiest u voor gecertificeerde instructeur bij één van de grootste krav Maga-instelling van Europa.

Voor meer efficiëntie kunt u onze Mind Meetings aan deze module toevoegen

MIND MEETINGS

50-60min

SPEED MEETINGS

30-40min

(Earlybirds, lunchtijd of na werksessies)

Wilt u een afspraak maken?